Úvod
Energetické rostliny
Ozdobnice čínská
Pěstování
Nabídka
Fotografie
Ceník
Kontakt

 Pěstování

Výsadba

            Výsadba probíhá v dubnu a květnu (v závislosti na klimatických podmínkách). Ideální je provést výsadbu co nejdříve, abychom co možná nejvíce prodloužili vegetační období rostliny. Ozdobnici je samozřejmě možno pěstovat po okopaninách (cukrovka, brambory), luskovinách a obilninách. Je možné ji také pěstovat i na méně kvalitních půdách, je však důležité půdu určenou pro výsadbu kvalitně připravit.

Optimální množství sazenic na jeden hektar se liší podle způsobu využití porostu.

·         Pro plošnou výsadbu za účelem pěstování biomasy je 10 000 ks.

·         Pro plošnou výsadbu za účelem rozmnožení sazenic může být množství 10 0000 – 20 000 ks.

·         Pro výsadbu živých plotu, nebo okrasných rostlin je množství individuální.

        Jako vytrvalá rostlina, pokud ji budete pěstovat pro energetické účely, by měla ozdobnice být založena minimálně na 10 až 15 let.

   Menší množství doporučujeme vysázet ručně, pro větší množství je lepší využít poloautomatizovaný sázeč. Jde o modifikovaný sázeč na brambory. Případně si lze vyrobit vlastní jednoduchý stroj. Při výsadbě se doporučujeme kořenové oddenky navlhčit.

Ozdobnice je vytrvalá rostlina

        První rok po vysazení, než se porost zapojí, je možno používat mechanickou regulaci plevelů (např. prutové brány) nebo aplikovat herbicidy. Druhým a třetím rokem není třeba používat prostředky na ochranu rostlin, protože opadávající listová hmota vytváří vrstvu mulče, která potlačuje růst plevelů. Kromě toho dochází k neustálému rozšiřování oddenků, ze kterých ozdobnice každoročně vyrůstá. Sazenice, které se neujaly, je možné druhým rokem nahradit vlastními sazenicemi z odkopků.

        V prvním roce by se ozdobnice neměla hnojit vůbec. Pokud se spokojíte s průměrnými výnosy nemusíte hnojit ani v následujících letech.

Sklizeň

        Sklizeň je možno provádět samojízdnými sklízecími řezačkami, s kterými se sklízí kukuřice v období od listopadu do března. Nejekonomičtější je sklízet ozdobnici ve třetím roce (možno sklízet i po dvou letech, avšak výnos sušiny je zde méně než poloviční).

        Převažuje sklizeň po zimě (únor, březen), kdy lze předpokládat, že je materiál dostatečně suchý pro skladování (pod 20% vody). Během hodiny je sklizený 1 hektar (to znamená, že během 1 hodiny lze přesunout z pole na dvůr veškeré topivo pro topnou sezónu!).

        Ozdobnice neprorůstá hluboko do půdy, tudíž konečná likvidace porostu je jednoduchá (vyorání kořenových oddenků na povrch půdy).

 

© 2008 Energetické rostliny