Úvod
Energetické rostliny
Ozdobnice čínská
Pěstování
Nabídka
Fotografie
Ceník
Kontakt

Ozdobnice čínská - MISCANTHUS GIGANTEUS

Využití

·         Spalovaní neupravené štěpky (řezanku) přímo (výhřevnost celých rostlin je 17,1 MJ/kg).

·         Výroba (lisování) briket, pelet.

·         Výroba buničiny (vysoký obsah celulózy kolem 40 %).

·         Stavební materiály (dřevovláknité desky, došky, izolační desky).

·         Obalové materiály, geotextílie

·         Okrasné ploty, výroba rohoží.

Historie

            Původní přirozené rozšíření této rostliny je z východní Asie, především z mírných klimatických oblastí. Zde se pěstovala jako krmná rostlina, nebo jako protierozní ochrana půdy. Do Evropy byla ozdobnice poprvé dovezena v roce 1935 do Dánska. Přivezený klon se vyznačoval mimořádným vzrůstem a byl proto označován jako Miscanthus sinensis „Giganteus“. Z tohoto původního klonu pochází převážná většina současných druhů používaných v Evropě. Všechny druhy ozdobnice pěstované v Evropě se dříve využívaly jako ozdobné rostliny. V minulém století byly zahájeny pokusy s jejím plošným pěstováním pro technické účely. V roce 1983 bylo také zahájeno pěstování ozdobnice v Dánsku a Německu, které bylo spojeno s intenzivní výzkumnou činností.

O rostlině

              Miscanthus Giganteus je rozšířen převážně v mírných oblastech.   Jedná se o vytrvalou rostlinu, nevyžaduje žádnou zvláštní péči, její pěstování je prakticky bez starostí. Rozmnožuje se kořenovými oddenky (tzv. rhizomy). Hustota výsadby záleží na účelu výsadby. Pro plošnou výsadbu se doporučuje 10 000 ks rhizomů na 1 hektar plochy, tedy 1 ks/m2.

        Za příznivých podmínek dosahuje ozdobnice výšky 3 - 4m. Botanicky se řadí do třídy jednoděložné, čeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Oddenek je dřevnatý a za 2 - 3 roky z každého vloženého kořenového oddenku získáte minimálně 10 - 20 nových.

        Miscanthus Giganteus dosahuje za příznivých podmínek výnosu 12 - 17 tun sušiny z hektaru. Dobře využívá sluneční energii, vodu i živiny. Je odolná proti vymrzání, chorobám a škůdcům (doposud nejsou žádné známy).

        Ozdobnice je v České Republice povolená, jako energetická rostlina, a k jejímu pěstování nejsou z hlediska vlivu na ŽP výhrady, jako je tomu např. u křídlatky. Jednotlivé odbory životního prostředí, se k založení porostu staví kladně, za změnu kultury (přechod k energetickým plodinám) není potřeba platit vstupní ani paušální poplatky.

 

© 2008 Energetické rostliny